DESCRIEREA PROIECTULUI cu titlul „Creșterea competitivității Euromedia Group S.A. prin achiziția de echipamente”

EUROMEDIA GROUP S.A. cu sediul în orașul Voluntari, Str. Bulevardul Pipera nr. 1/VI, Cladirea 1, Complex “Barba Center”, corp B, etaj 8, județul Ilfov ,România, a implementat, în perioada 10.09.2018 – 31.12.2019, proiectul Creșterea competitivității Euromedia Group SA prin achiziția de echipamente, cod SMIS 114980 cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întrepinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea:„Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC”, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, conform contractului de finanțare 3106/10.09.2018 încheiat cu Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de Autoritate de Management.

Titlu proiect: „Creșterea competitivității Euromedia Group SA prin achiziția de echipamente”, cod SMIS 114980

Beneficiar proiect: Euromedia Group S.A.

Valoarea totală a proiectului: 8.006.462,81 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 4.142.063,38 lei (3.520.753,87 lei din FEDR și 621.309,51 lei din bugetul național)

Data demarării proiectului: 10.09.2018

Data finalizării proiectului: 31.12.2019

Proiectul a fost implementat în Mun. Câmpina, jud. Prahova, pe o durata de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului a constat în susținerea inovării, creșterea productivității și competitivității economice a Euromedia Group SA prin achiziția de echipamente. Proiectul și-a propus să asigure extinderea către un nou domeniu de activitate si crearea unei noi unități de prestare servicii.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Achiziția de active fixe corporale, de ultima generație, inclusiv livrarea, recepția si punerea în funcțiune a acestora;

2. Recrutarea si angajarea de personal (inclusiv a persoanelor din categorii defavorizate) în vederea implementării cu succes a proiectului;

3. Promovarea si asigurarea calității serviciilor rezultate în urma implementării proiectului, prin activități de internaționalizare, certificare/recertificare si publicitate.

Printre rezultatele proiectului se numără: achiziția de echipamente performante (sistem LED, lumini, sonorizare, platformă suport), angajarea a minim cinci persoane în vederea implementării cu succes a proiectului și participarea la activități de internaționalizare, certificare/recertificare și promovare. Impactul investiției la nivelul localității a fost reprezentat de crearea a opt locuri de muncă în cadrul unei unități noi, ce asigură servicii de organizare a evenimentelor de promovare și publicitate atât pe plan local cât și pe plan național și internațional.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea-Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui mesaj nu reprezintă obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României